Kako naučiti SEO od kuće

Razmišljate o tome kako da počnete da se bavite optimizacijom za pretraživače? Postoji mnogo kurseva, članaka i dostupnih PDF dokumenata na internetu  koji Vam mogu pomoći da steknete osnove poznavanja SEO. Naravno nisu svi kursevi niti dostupni članc ...