Uslovi korišćenja i otkazna politika

Nakon početka kursa, ili uplate prve rate ili kursa u celosti, smatra se da ste pristali na sledeće uslove korišćenja:

Materijal svih kurseva SEO akademije namenjen je za personalnu upotrebu, a ne za dalje distribuiranje.

Cena samog kursa može da varira u zavisnosti od vrste i trajanja trenutne promocije.

SEO Akademija zadržava pravo da izmeni datum početka kursa, kraja kursa kao i dinamiku objavljivanja materijala.

Otkazna politika

Za sve naše kurseve možete dobiti kompletan iznos uplaćen ukoliko tokom prvih 7 dana pošaljete email i napišete da kurs nije zadovoljio Vaša očekivanja.

Za otkazivanje u roku od 7 dana od početka kursa, refundira se pun iznos kursa.

Izuzetno, za otkazivanje nakon isteka roka od 7 dana od dana početka kursa, ali ne dužim od 14 dana nakon početka, moguće je refundirati deo iznosa kursa koji se u tom slučaju određuje u skladu sa opštim pravilima upisa (iznos koji ste uplatili umanjuje se za 20%).

VAŽNA NAPOMENA:

Nakon 14 dana od početka kursa, zbog troškova organizacije kursa i pratećeg materijala, refundacija kursa nije moguća.